Skip to content Skip to footer

Xanax hakkında bilinen yanlışlar!

Türkiye’de her 10 hastadan 9’u anksiyete ve panik bozukluk teşhisiyle seans odamda bulunduğu zaman, ciddi bir soru işaretiydi benim için: Neden Türkiye’de Benzodiazepine grubu ilaçlar bu kadar yaygın kullanılıyor?  5-15 senelik ‘XANAX’ kullanan danışanlar İngiltere’de pek sık karşılaştığım grub değildi. İlk başta bana şaka gibi gelmişti. Bir hastanın bu ilacı 5,10,20 yıl kullanması bir suç olmalıydı bana göre! Ama kimi suçlayacaktım?!

Bu ruh sağlığı çalışanlarının mı suçu, hastaların mı sui istimali bunu anlamak çok zor olsa da, ruh sağlığı çalışanlarının bu konuda daha dikkatli olması gerektiği, bağımlı ve sui istimal eden kişilerin örneğinden net olarak görülmektedir. Ruh sağlığı çalışanları en son araştırmaları, makaleleri takip etmek, EVİDENCE BASED MEDİCİNE yani Kanıta Dayalı Tıp kuralları gereği Benzodiazepine grubu ilaçları, diğer ilaçlarda olduğu gibi detaylı bilgilendirme koşuluyla çok ağır atakları olan kişilere kısa süreli kullanılması adına reçete edilir.

Türkiye’de XANAX’ın neden bu kadar popüler bir ilaç olduğunu ilk google arama motorunu kullanarak araştırdım. Çünkü hekiminden hastasına her kes için GOOGLE Search çok popüler bir araçtır. Google panik atak ve anksiyete rahatsızlığının tedavisinde yatıştırıcı olarak bana Xanax önerdi! Ve hiç şaşırmadım… Bu bilgilere dayanarak mı sürekli panik atak için bu ilaç kullanılıyor? Bu ihtimali göz önünde bulundurarak yapılan araştırmaların zıttı olarak BZD kullanımıyla ilgili bilimsel araştırmalar ne düşünüyor örneklerini sunmak istedim…. (Bu arada Cardiff Üniversitesi yüksek lisans tezimi sırf bu merak yüzünden Benzodiazepine grub ilaçların yan etkilerine adadım)

Aşamalar:

  1. ‘Xanax’ın panik atak tedavisinde rolünü öğrenmek için detaylı bir araştırma başlattım’.
  2. Bunun için Google yerine profesyonel veri tabanı kullanmamız gerekir, örneğin Ebsco -gibi!
  3. Sonuç:

1. “Journal of Pharmacy Practice; Aug1990, Vol. 3 Issue 4, p233-240, 8p”

Makale 1990 yılında panik atak
tedavisinde xanax öneriyor.

2. FDA Consumer . Mar1991, Vol. 25 Issue 2, p3. 1/3p.

1991 yılından bir makale, şu an yıl 2017;
Ne kadar güvenilir bir makale?

3. Consumer Reports . Jan1993, Vol. 58 Issue 1, p19. 7p. 7 Black and White Photographs, 1 Graph.

1991 yılından bir makale, şu an yıl 2017;
Ne kadar güvenilir bir makale?

4. Journal of Toxicology & Environmental Health: Part A . 2006, Vol. 69 Issue 3, p237-243. 7p. 3 Charts. – “Alprazolam (xanax) Abuse in Texas, 1998–2004.”

Xanax’ın kötüye kullanımını araştırmış – makale

5. Lurigio, Arthur J. Panic atak

Salem Press Encyclopedia of Health, January, 2016.

Panik atak hakkında en güncel makale, – 2016 yılına ait!

Makale BENZODİAZEPİNE sınıfına ait olan ilaçların (yani Xanax’da buna dahil) kısa süreliğine, kriz anında kullanılmasını öneriyor. Asla intihar eğilimi olan ve madde kullanımına eğilimli kişilere reçete edilmemesi gerektiğini savunur!

Because of their short-lived effects and great potential for addiction and overdose, benzodiazepines, such as lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), and clonazepam (Klonopin), are prescribed for only a limited period and never for a patient with a history of suicide attempts or substance abuse or dependence disorders.”

6. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management Clinical guideline. [CG113] Published date: January 2011 – Nice Guideline

Tüm dünyada geçerli kılavuzlarda – öncelikle psikoterapi, BDT öneriliyor! Gerçek uzmanından terapi alıp, başarısız olan hastalara ilaç tedavisi önerilmektedir. Kılavuzlar Benzodiazepine sınıfından olan ilaçları kesinlikle önermemektedir. NICE Guidline’a göre Benzodiazepine sınıfı ilaçlar yalnız ağır krizleri önlemek için önerilebilir.

Bu ilaçlar kritik durumlarda kriz atlatmak için 1 veya 2 defaya mahsus önerilmeli, veya tercihen hastane ortamında acile giden hastalar için krizi geçiştirmek adına kullanılmalıdır. Her atak için kullanılırsa ne gibi yan etkileri olabileceğini hekimlerimiz hastalarıyla tartışmalı ve hastaları bilinçlendirmeliler. Hekimler bazen iyi niyetlerinden,  hastaların acillik olmaması adına reçete ettikleri bu ilaçları, hastalar “sürekli kullanabiliriz”, “her atak geldiğininde kullanmalıyız” gibi algılamakta ve güvenlik davranışına dönüştürmektedirler. Ankisiyete hastlarının yaygın olarak en çok yaptığı kaygı anında mantıksız davranma prensibiyle ‘hayatta kalmak için BZD kullanmalıyım koşullanması’ sıklıkla bu grub ilaçlara bağımlılık oluşturacaktır.  Bu durumda da sorumluluğun büyük kısmının hekime ait olduğunu düşünüyorum.  Çünkü, bazı hekimlerimiz hastalarına sınırlı bilgi verdikleri veya vermek zorunda kaldıkları için hastalar bu ilaçların ne gibi yan etkileri olabileceklerini algılamakta zorlanabilir veya bu bilgiden mahrum kalabilirler.