Skip to content Skip to footer

Eklektik yaklaşım

Eklektik terapi, probleme, tedavi hedeflerine ve kişinin beklentilerine ve motivasyonuna bağlı olarak her danışanın kendine özgü ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir psikoterapi şeklidir. İki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Psikoterapi alanı geliştikçe eklektik-bütünleyici terapi terapistler için başlıca dayanak haline gelmiştir. Psikoterapinin bütünleşmesi; tek bir kurama ait yaklaşımın yeterli olmamasından kaynaklanan, bireylerin psikoterapinin başka yöntemlerinin kullanılması sonucunda nasıl bir yarar göreceğini anlamak için terapistin kuramların sınırları arasında gezme arzusudur. Eklektik terapide terapist,  birey ve problem için en uygun terapi yöntemlerini uygulamaya çalışır. Kuramsal bütünleşmede, iki ya da daha fazla terapi teknikleri, bu terapilerin tek başına ortaya koyacağı sonuçtan daha iyi bir sonuç vereceği umuduyla birleştirilir. Danışanların terapi süreçlerinde çeşitli disiplinlerden yararlanarak danışana yardımcı olacak terapötik araçların en iyi kombinasyonunu belirlemek için bir dizi kanıtlanmış yöntem kullanılmaktadır. Eklektik bir terapist olarak, belirli bir sorun için en etkili olduğu gösterilen kanıta dayalı terapi ekollerini kullanarak terapötik süreci her birey için özel hale getirerek sorunlarınızı çözmeyi hedefliyoruz.