Skip to content Skip to footer

Mindfullness

Dünya üzerinde sekiz kişiden birinin anksiyete ve depresyon başta olmak üzere çeşitli psikolojik sağlık sorunuyla sıkıntı çektiği bir çağdayız. İnsan yaşamını değiştiren ve dönüştüren gelişimler bir yandan ona refah sağlarken bir yandan da onu acıya ve sıkıntıya sürüklüyor. Hal böyleyken acıyı ve sıkıntıyı azaltmak ve psikolojik esenliği arttırmak için yepyeni yaklaşımlar gelişiyor, kullanılıyor, bunların etkisine yönelik araştırmalar yapılıyor. Bu yaklaşımların içinde kökeni Doğu felsefelerine dayanan meditasyon ve mindfulness (anbean farkındalık) uygulamaları, tıpta ve akıl sağlığı alanında en sık karşımıza çıkanlar.

Psikolojik sorunlarda sağladığı iyileşme bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) en az 30 yıldır bünyelerinde mindfulness uygulamalarına yer veriyorlar. Psikolojik olguların bağlamını ve işlevlerini vurgulayan modern davranışçı teoriye dayalı üçüncü dalga davranış terapileri, mindfulness gibi deneyimsel ve dolaylı terapötik değişim stratejilerini doğrudan değişim stratejileriyle birlikte kullanıyorlar. Üçüncü dalga davranış terapileri arasında Diyalektik Davranış Terapisi (DBT) ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) mindfulness uygulamaları barındıran programlar içinde en iyi tanınanlar. Bunların yanı sıra temelinde modern davranışçı teori olan farklı davranış terapi programları da mindfulness’a yer veriyorlar.

Özünde mindfulness temelli yaklaşımlar; deneyimlerimizin anbean farkındalığıyla kabulünü bünyesine alan ve rutin meditasyon uygulamalarıyla desteklenen bir yaşam ve varoluş tarzını önerirler. BDT bünyesindeki terapi programları ise, mindfulness’ı danışanlara bir yaşam tarzını benimsetme amacını gütmeden terapötik bir yöntem olarak kullanırlar. Bu eğitimin amacı üçüncü dalga davranış terapileri bağlamında mindfulness’ın terapötik bir teknik olarak kullanımını teorik ve bilimsel temelleriyle katılımcılara aktarmaktır. Genel hatlarıyla aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 • Günlük yaşamda formel ve informel uygulamalarıyla mindfulness
 • Mindfulness, kabul ve öz-şefkat ilişkisi
 • Modern davranışçı teoride mindfulness
 • Terapötik bir yöntem olarak mindfulness: amaçları ve uygulamaları
 • Duygusal ve bilişsel regülasyonda mindfulness kullanımı
 • Mindfulness’ın başka BDT yöntemleriyle birlikte kullanımı
 • Mindfulness’ın etki mekanizması
 • Mindfulness’ın sağladığı değişime yönelik güncel bilimsel bulgular
 • Farklı klinik sorunların tedavisinde mindfulness kullanımı:
  • Anksiyete bozuklukları
  • Travma sonrası stres sorunları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Depresyon
  • Yeme bozuklukları
  • Alkol ve madde kullanım sorunları
  • Kişilik bozuklukları
  • İlişki sorunları
 • Mindfulness’ın nüks engellemede yeri
 • Mindfulness ve psikolojik esenlik

Reference: Bilgilendirme yazısı DATEM derneğinden alınmıştır