Skip to content Skip to footer

Gottman Çift Terapisi (Cütlük Terapiyası)

İlişki terapisinde uzun soluklu araştırma temelli ve geçerli bilimsel kanıtlara dayanan bir yöntem olan ve Julie ve John Gottman tarafından geliştirilen Gottman Çift Terapisi mutlu ilişkilerden edinilen bilimsel bilgi, sorun yaşanan çiftlere aktarılıp uygulanarak, etkili sonuçlar elde edilmesini amaçlamaktadır.Bu terapi yöntemi son derece titizlikle, çiftlerle yapılan ilk ve en kapsayıcı araştırma özelliğine sahiptir.

İlişki problemlerinizi aşmanız, güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için size özel terapi sürecine dahil olmanız, bugün ve gelecekte gerekli olacak ilişki becerilerine sahip olmanızı sağlanmaktadır.

Gottman terapisinin planlanması;

Gottman çift terapisinde ilk seans giriş görüşmesinin olduğu seanstır. İkinci seansta ise çiftle bireysel görüşme yapılır ve üçüncü seansta tedavi planlaması gerçekleştirilir. Her çiftin ihtiyacı ve terapiden beklentisi farklıdır, bu sebeple çift terapisinin süresi bu ihtiyaçlara ve hedeflere bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk çift seansını çiftlerin 2 peş-peşe seans (90-100 dk’lık) almaları önerilmektedir. Sonraki seanslar tekli seanslar olarak ilerleyebilir.

Gottman çift terapisine gelen çiftler terapi sürecinin ikinci seansında terapistle ayrı ayrı bireysel olarak görüşürler. Terapi sürecinin diğer zamanlarında ise terapist tarafından gerekli görüldüğü taktirde bireysel seanslar yapılabilmektedir. Çiftlerden terapistle bireysel görüşme talebi geldiğinde terapist uygun gördüğü taktirde partnerlerle bireysel görüşür fakat bu bireysel seanslarda konuşulanlar terapistle tek bir partner arasında gizli kalmamaktadır. Bu bireysel konuşulan konunun ilerleyen süreçte diğer partner tarafından da bilinmesi çok önemlidir. Çünkü terapist çift terapisinde partnerlerin birbirlerinden gizledikleri sırlarla çalışmamaktadır. Bu durumun en büyük nedeni ise, terapistin çiftin sırlarını gizlemeye başladığında iki partnere de eşit yaklaşım tutumunun bozulmasıdır.  Çiftin bireysel seanslarında işlenen konular çift arasında çözülebilecek sorunları çözmeye ve çiftin arasındaki iletişimi tekrar sağlamaya hizmet eder.

Gottman çift terapisinde en çok konuşulan konular çiftin hissettiği duygular, çift arasında çıkan çatışmaları nasıl yönetmesi gerektiği ile çiftin ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları üzerinedir. Terapist çiftler arasında çıkan çatışmaları yönetmek, çiftlerin arasındaki iletişimi ve arkadaşlığı geliştirmek için yeni yöntemler bulmak üzerine çalışır.

Örneğin, duygusal kopukluk hem çiftlerin sık sık dile getirdikleri hem de Gottman çift terapisi içerisinde üzerine yoğun çalışılan bir konudur. İlişkide çiftlerin yaşadığı uzaklık ve yalnızlık hisleri ile beraber çiftler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle negatif duyguların ortaya çıkması duygusal kopukluklara yol açabilir. Bu terapi sürecinde uzmanımız, çiftler arasında duygusal kopukluğun neden olduğu ilişkide mesafeyle yüzleşmeye, bu mesafeyi ortadan kaldırmaya ve çiftin birbirinden uzaklaşmasını sonlandırmaya yönelik çalışır.